Slávův SCHEIBE-SPATZ


Předlohou pro polomaketu Scheibe – Spatz byl zmenšený plánek z FMT. Pocházel asi ze 70. let, původní rozpětí asi 2,6 m. Plánek byl zvětšen na 220 %, tedy na rozpětí cca 3530 mm ( proti zmenšenému ). Plán je nutné brát pouze jako podklad, vzhledem k nové velikosti se musí konstrukce zesílit.

Začal jsem výškovkou. Původně příhradová konstrukce je z lišt t. 5 mm ( deska ), částečně potažená balsou 1,5 mm. Je upravena na souměrný profil. Rám z lišt 7x 7, s nalepením lišt 7x10 nahoře i dole – jako pásnice nosníku. Lišty byly ke koncům zeslabeny asi na 3x10, z kouskú lišt před a za nosníkem byla vybroušena žebra souměrného profilu, náběžka potažena balzou, nosník doplněn stojinou z 2 mm, žebra páskována. Kormidlo jako rám z lišt v. 10 a 5 mm, sbroušeno do klínu. Směrovkja i kýlovka podle plánu, s hustšími žebry. Směrovka se mi zdála měkká na kroucení, tak jsem doplnil diagonální výztuhy.

 

Trup má přepážky slepené z balzových lišt , ze 2 vrstev, s přeplátováním v rozích. Stavba začíná sestavením dolní části na pracovní desce. Podélníky jsou z pevnější balzy cca 7 x 10. Byl problém vnutit lištám patřičné prohnutí. Po vlepení diagonál je celek tuhý a drží původní tvar. Přesto bylo nutné v přídi některé lišty dopplnit přilepením kousků ze stran a tomuto celku udělit dobroušením větší prohnutí. Lišty před kabinou jsem musel vyříznout podle křivítka. Po sundání dolní části trupu z pracovní desky jsem doplnil horní část přepážek a horní lišty. Potom bylo nutno lišty dohoblovat do tvarů navazujících na přepážky. Celek se ukázal jako málo tuhý a tak byly vlepeny další příčky jako výztuhy.

 

 Pod křídlem jsou vlepeny smrkové lišty jako zesílení + balza ( upevnění křídla bude na šrouby jako u motoráku ). Bude následovat zesílení kritických míst, vlepení bowdenů, lože serv, hlavice s háčkem pro aerovlek atd. Potah trupu z balzy 2 – 3 mm, dole ještě navíc překližka tak 1,5 + lyže lamelovaná na místě.
 

Profil křídla jsem vybral HQ 3/12 po vzoru KA- 4 z Bolatic. Na konci HQ 2/9. K vykreslení žeber a k interpolaci jsem ožil program Profili, který vykreslí žebra včetně potahu. Tento program byl jako freeware na Internetu.

 

Ke stavbě používám převážně odpadovou balzu. K lepení Purex Rapid, který výborně vypění nepřesnosti, ale je nutné výhřezy ve spojích ořezat ostrým nožem. Adhezi má Purex skvělou, nejlepší k prstům a košili.

zpět

 

 

WebZdarma.cz